logo epuap1
logo bip
logo fb

SZKOLENIA ONLINE 2020/2021

Najnowsze formy
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego online Brak wolnych miejsc 4 g2020-09-23 15:00:00
Ocenianie wspierające uczniów w nauce (OK) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-09-23 16:00:00
Konferencja „Antykryzysowa tarcza dla młodzieży na czas izolacji społecznej" online W trakcie rekrutacji 4 g2020-09-23 17:00:00
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki i robotyki online W trakcie rekrutacji 4 g2020-09-24 12:00:00
Objawy depresji u uczniów a rola nauczyciela online W trakcie rekrutacji 4 g2020-09-24 14:00:00
Kreatywny uczeń, kreatywny nauczyciel, kreatywne nauczanie online W trakcie rekrutacji 4 g2020-09-24 15:00:00
Język polski - konferencja przedmiotowo metodyczna online W trakcie rekrutacji 4 gPo zebraniu grupy
Kompetencje kluczowe na lekcjach języka polskiego (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-09-29 15:00:00
Ocenianie wspierające uczniów w nauce (OK) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-09-30 16:00:00
Zajęcia rewalidacji indywidualnej w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością (ON-LINE) online Brak wolnych miejsc 4 g2020-10-08 14:00:00
Profilaktyka przemocy rówieśniczej w szkole online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-08 15:00:00
Kompetencje kluczowe - realizacja i monitorowanie online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-08 16:00:00
Zajęcia rewalidacji indywidualnej w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością (ON-LINE) online Brak wolnych miejsc 4 g2020-10-12 15:00:00
Atrakcyjna edukacja zdrowotna w szkole – jak skutecznie i efektywnie wspierać zdrowie ucznia (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-21 14:00:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (ON-LINE) online Brak wolnych miejsc 4 g2020-10-22 15:00:00
Gry i zabawy rozwijające pamięć, uwagę i logiczne myślenie online Brak wolnych miejsc 4 g2020-10-22 15:00:00
Od informacji do manipulacji (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-27 15:00:00
Zakładanie konta, obsługa i zasoby platformy Learning Apps (ON -LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-29 14:00:00
Podstawy programowania w języku C++ (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-29 15:00:00
Pracuję ze źródłem historycznym online W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-29 16:00:00
Tworzenie w języku Scratch programów wspomagających nauczanie (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 12 g2020-11-19 14:00:00
Szachy jako narzędzie rozwijające kreatywność, myślenie logiczne i strategiczne online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-19 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-25 15:00:00
Adwentowe wieńce i kartki świąteczne online W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-26 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (ON-LINE) online Brak wolnych miejsc 4 g2020-11-26 15:00:00
Technologie informacyjno - komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum (ONLINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-02 15:00:00
Lektury w szkole podstawowej (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-08 15:00:00
Młodzież a uzależnienia online W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-09 15:00:00
Choinka i ozdoby choinkowe online W trakcie rekrutacji 4 g2020-12-10 15:00:00
Czernyszewicz versus Gombrowicz (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-12 15:00:00
Podstawy programowania w języku Python (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-01-20 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-10 14:00:00
Umiejętności interpunkcyjne jako kształcenie kompetencji w zakresie tworzenia informacji (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-16 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-24 15:00:00
Algorytmy w nauczaniu przedmiotowym (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-24 15:00:00
Konstruktywne sposoby na uczniowskie konflikty online W trakcie rekrutacji 4 g2021-02-25 14:30:00
Learning Apps - tworzenie interaktywnych gier i ćwiczeń na każdą lekcje (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 8 g2021-03-04 14:00:00
O myśleniu krytycznym (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-03-09 15:00:00
Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-03-10 15:00:00
Mówienie, czytanie, recytacja (ON-LINE) online W trakcie rekrutacji 4 g2021-03-16 15:00:00
baner zdalne online 321 awans online 321

SZKOLENIA STACJONARNE 2020/2021

Najnowsze formy
Sieć nauczycieli wychowania do życia w rodzinie sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-09-21 15:00:00
Patriotyzm i tożsamość – tradycyjne wartości w nowoczesnej szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-09-22 14:00:00
Przygotowanie do matury 2021 - praca w seminaryjnych grupach nauczycielskich sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-09-22 15:15:00
Aktywizowanie uczenia się najmłodszych uczniów - propozycje nowe i najnowsze warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-09-23 15:00:00
Sieć doradców zawodowych sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-09-28 15:00:00
Nauczyciel i dyrektor jako mediatorzy szkolni, czyli w zgodzie ze sobą i innym warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-09-30 15:00:00
Sieć nauczycieli chemii sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-01 15:00:00
Religia/Aplikacje na religii konferencja W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-03 09:00:00
Religia/Aplikacje na religii konferencja W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-03 09:00:00
Sieć nauczycieli etyki i filozofii sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-05 15:00:00
Muzyka, plastyka, taniec – wspieranie rozwoju ucznia – cz. 2 warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-05 15:00:00
Jak budować dobre relacje, rozumieć emocje swoje i ucznia? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-06 15:00:00
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-07 15:00:00
Ochrona prawna i odpowiedzialność nauczycieli warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-07 15:00:00
Rozwijanie kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-08 15:00:00
Zarządzanie zespołem klasowym warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-08 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g2020-10-09 15:00:00
Religia/Aplikacje na religii konferencja W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-10 09:00:00
Religia/Aplikacje na religii konferencja W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-10 09:00:00
Sieć nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-12 15:00:00
Sieć doradców metodycznych z matematyki sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-13 10:00:00
Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-13 10:00:00
Wypalone dzieci - nastolatek a depresja warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-15 15:00:00
Narzędzia TIK na lekcjach języka angielskiego, cz. I warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-15 15:00:00
Techniki uczenia się i zapamiętywania warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-16 15:00:00
Edukacja filmowa w szkole. Szkolna Akademia Filmowa warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-16 15:00:00
Sieć nauczycieli bibliotek z regionu Dębicy sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-19 14:00:00
Tańcie i zabawy regionalne. warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-19 15:00:00
Tutoring i coaching w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-19 15:00:00
Zaczytana i zapisana szkoła, czyli kultura czytania i pisania w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-20 14:00:00
Cyberprzemoc - czym jest i jak jej przeciwdziałać? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-21 15:00:00
Jak przekonująco i logicznie uzasadniać swoje racje? Uczymy się argumentować warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-21 15:00:00
Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w pracy nauczyciela – wypalenie zawodowe warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-21 15:00:00
Konferencja Naukowo- Metodyczna z promocji zdrowia połączona z wręczaniem Rejonowych Certyfikatów PPZ/SzPZ konferencja W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-22 10:00:00
TIK w pracy nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-22 15:00:00
Autorytet w procesie edukacji warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-23 15:00:00
Uczeń zdolny – kreator i prowokator. Pomiędzy zainteresowaniem a znudzeniem. warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-26 15:00:00
Innowacja pedagogiczna jako istotny element rozwoju szkoły, czyli jak skutecznie wdrażać nowości w edukacji? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-28 15:00:00
Cyberzagrożenia, cyberprzestępczość, zniewolenie w sieci - charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania profilaktyczne warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2020-10-28 15:00:00
Nauczanie języka polskiego - przygotowanie do nowej matury (ON-LINE Krosno) sieci współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2020-11-03 15:00:00

Projekty

projekty ue

 

projekty ue

 

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Baza Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna:
11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa dojazdu

© 2015 PCEN. All Rights Reserved.