Konkursy

II Podkarpacki Sprawdzian Przedmaturalny z Matematyki

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele matematyki
szkół ponadgimnazjalnych

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ponownie zaprasza Państwa uczniów do zmagań dających możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z matematyki w ramach "II Podkarpackiego Sprawdzianu Przedmaturalnego z Matematyki"  dla uczniów drugich klas liceów i trzecich klas techników.

Arkusze sprawdzianu będą opracowane m.in. w oparciu o materiały powstałe w trakcie warsztatów powiatowych grup seminaryjnych nauczycieli matematyki pracujących pod przewodnictwem lokalnych liderów.

Sprawdzian proponujemy przeprowadzić 3 czerwca 2016 r. od godziny 9.00.

Arkusze "II Podkarpackiego sprawdzianu przedmaturalnego z matematyki" będą wzorowane na arkuszach maturalnych w formie obowiązującej od 2015 r.:

  • na poziomie podstawowym arkusz zawierał będzie zadania łącznie za 50 pkt – czas pracy 170 minut;
  • na poziomie rozszerzonym  arkusz zawierał będzie zadania łącznie za 50 pkt – czas pracy 180 minut.

Szczegółowy zakres wiedzy matematycznej sprawdzanej podczas próbnej matury dołączony jest do niniejszego pisma.

Dyrektorów szkół oraz nauczycieli matematyki zainteresowanych przystąpieniem do "II Podkarpackiego sprawdzianu przedmaturalnego z matematyki"  proszę o przesłanie na adres PCEN (ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, z dopiskiem próbna matura z matematyki) zgłoszenia zawierającego:

- imię i nazwisko oraz funkcję osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie próbnej matury,
- nazwę i adres szkoły oraz orientacyjną liczbę uczniów, którzy deklarują chęć przystąpienia do matury na każdym z poziomów,
- adres e-mailowy, pod który mają być wysłane pliki z arkuszem i modelem oceniania oraz odpowiedziami,
- pieczątkę szkoły i podpis jej dyrektora.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 maja 2016 r. Otrzymane zgłoszenia będą przez nas potwierdzane e-mailem.

Arkusze z zadaniami - pliki PDF lub DOCX - zostaną przesłane na podany adres e-mail w dwóch wersjach: oszczędnej (zawierającej tylko zadania) oraz standardowej (zadania z miejscem na rozwiązania) trzy dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu.
Model oceniania wyślemy pod te adresy w dniu przeprowadzenia sprawdzianu.
Treści arkuszy są objęte tajemnicą do 8 czerwca 2016 r. (włącznie).

Z poważaniem

Koordynatorzy programu
Adam Kawałek i Mariusz Kraus

P.O. Dyrektora PCEN
Andrzej Wyczawski

Więcej o koncepcji witryny

Witryna internetowa matematyka.pcen.pl powstała z myślą o nauczycielach matematyki województwa podkarpackiego jako platforma wymiany informacji i doświadczeń.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w redagowaniu serwisu!

Kontakt z nami | Zapraszamy

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

Telefon: 17 85 340 97 w. 34
Email: matematyka@pcen.pl

Nasza instytucja: www.pcen.pl