Konkursy

Regulamin XVIII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji

XVIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny
im. Franciszka Leji - regulamin

I Organizatorzy

Organizatorami konkursu są Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz dyrektorzy szkół, w których odbywają się poszczególne etapy konkursu. Konkurs odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego

II Cele konkursu:

-    popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
-    motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami,
-    przygotowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do udziału w Olimpiadzie Matematycznej,
-    wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów,
-    diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania talentów matematycznych.

III Poziomy konkursu

XVIII PKM odbywa się na dwóch poziomach.
Uczestnikami pierwszego poziomu konkursu mogą być uczniowie klas pierwszych liceów, klas pierwszych i drugich techników oraz klas trzecich gimnazjów, zaś uczestnikami drugiego poziomu uczniowie klas drugich liceów oraz klas trzecich techników.

IV Etapy konkursu

Konkurs (na każdym z poziomów) przebiega w czterech etapach: szkolnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim (finał). Poszczególne etapy każdego z poziomów (oprócz szkolnego) odbywają się w tym samym dniu i o tej samej godzinie (godz. 10.00).

Czytaj więcej: Regulamin XVIII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji

Więcej o koncepcji witryny

Witryna internetowa matematyka.pcen.pl powstała z myślą o nauczycielach matematyki województwa podkarpackiego jako platforma wymiany informacji i doświadczeń.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w redagowaniu serwisu!

Kontakt z nami | Zapraszamy

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

Telefon: 17 85 340 97 w. 34
Email: matematyka@pcen.pl

Nasza instytucja: www.pcen.pl