W ramach Akademii Nauczyciela Matematyki przewidujemy realizację kilku projektów, adresowanych przede wszystkim do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów

Projekt stanowić będzie kontynuację ubiegłorocznych spotkań, prowadzonych przez liderów powiatowych, których zasadniczym celem jest wymiana doświadczeń dydaktycznych pomiędzy nauczycielami w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki. Ostatecznym efektem spotkań ma być wypracowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wymienionych przedsięwzięć.

Projekt umożliwi przeprowadzenie pomiaru dydaktycznego umiejętności matematycznych uczniów po drugiej klasie liceum i trzeciej technikum. Możliwe będzie porównanie wyniku szkoły z wynikami innych szkół uczestniczących w badaniu.

W ramach projektu zaproponujemy w odstępach kilkumiesięcznych kilka zestawów zadań powtórkowych z wybranych działów matematyki celem (samodzielnego lub pracując z klasą) rozwiązania ich przez uczniów. Nauczyciele będą mogli sprawdzić opanowanie poszczególnych umiejętności za pomocą dostarczonych im arkuszy sprawdzianów, odpowiadających materiałowi poszczególnych działów.

Projekt będzie formą cyklicznych (odbywających się jesienią i wiosną), jednodniowych, konferencji dla nauczycieli matematyki wszystkich poziomów nauczania. Podczas konferencji poprzez wykłady i warsztaty stworzymy możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniami dydaktycznymi.

Celem projektu jest uruchomienie strony internetowej, stanowiącej platformę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy nauczycielami matematyki.

Więcej o koncepcji witryny

Witryna internetowa matematyka.pcen.pl powstała z myślą o nauczycielach matematyki województwa podkarpackiego jako platforma wymiany informacji i doświadczeń.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w redagowaniu serwisu!

Kontakt z nami | Zapraszamy

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

Telefon: 17 85 340 97 w. 34
Email: matematyka@pcen.pl

Nasza instytucja: www.pcen.pl