baner1_phone baner1_phone_landscape baner1_tablet baner1_main

Po co ludzie uczą się matematyki?
- Żeby uczyć matematyki innych

Hugo Steinhaus

baner5_phone baner5_phone_landscape baner5_tablet baner5_main

Być matematykiem to wielka odpowiedzialność

Stevo Todorcevic

baner7_phone baner7_phone_landscape baner7_tablet baner7_main

W matematyce nie ma drogi
specjalnie dla królów

Euklides

Aktualności

III Podkarpacki Sprawdzian Przedmaturalny z Matematyki

Rzeszów, 5 maja 2017 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele matematyki
szkół ponadgimnazjalnych

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ponownie zaprasza Państwa uczniów do zmagań dających możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z matematyki w ramach

„III Podkarpackiego Sprawdzianu Przedmaturalnego z Matematyki”

dla uczniów drugich klas liceów i trzecich klas techników.

Arkusze sprawdzianu będą opracowane m.in. w oparciu o materiały powstałe w trakcie warsztatów powiatowych grup seminaryjnych nauczycieli matematyki pracujących pod przewodnictwem lokalnych liderów.

Sprawdzian proponujemy przeprowadzić 30 maja 2017 r. od godziny 9.00.

Arkusze „III Podkarpackiego sprawdzianu przedmaturalnego z matematyki” będą wzorowane na arkuszach maturalnych w formie obowiązującej od 2015 r.:

 • na poziomie podstawowym arkusz zawierał będzie zadania łącznie za 50 pkt – czas pracy 170 minut;
 • na poziomie rozszerzonym arkusz zawierał będzie zadania łącznie za 50 pkt – czas pracy 180 minut.

Szczegółowy zakres wiedzy matematycznej sprawdzanej podczas próbnej matury dołączony jest do niniejszego pisma.

Dyrektorów szkół oraz nauczycieli matematyki zainteresowanych przystąpieniem do „III Podkarpackiego sprawdzianu przedmaturalnego z matematyki” proszę o przesłanie (lub przefaksowanie na adres PCEN (ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, fax 17 853 46 82 z dopiskiem „próbna matura z matematyki”) zgłoszenia zawierającego:

 • imię i nazwisko oraz funkcję osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie próbnej matury,
 • nazwę i adres szkoły oraz orientacyjną liczbę uczniów, którzy deklarują chęć przystąpienia do matury na każdym z poziomów,
 • adres e-mailowy, pod który mają być wysłane pliki z arkuszem i modelem oceniania oraz odpowiedziami,
 • pieczątkę szkoły i podpis jej dyrektora.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 maja 2017 r.

Otrzymane zgłoszenia będą przez nas potwierdzane e-mailem.

Arkusze z zadaniami - pliki PDF lub DOCX - zostaną przesłane na podany adres
e-mail 26 maja 2017 r. Model oceniania wyślemy pod te adresy w dniu przeprowadzenia sprawdzianu.

Treści arkuszy są objęte tajemnicą do 6 czerwca 2017 r. (włącznie).

Z poważaniem,

Koordynatorzy programu
Adam Kawałek i Mariusz Kraus

p.o. Dyrektor PCEN
Tomasz Wilusz

 

Więcej artykułów…

 1. Laureaci i wyróżnieni XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji
 2. Lista osób zakwalifikowanych do finału PKM im. F. Leji
 3. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji
 4. Konferencja "Człowiek w świecie wartości"
 5. Liga Zadań Maturalnych z Matematyki w roku szk. 2016/17
 6. Regulamin XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji
 7. Rekrutacja do projektu wsparcia metodycznego nauczycieli oraz rozwoju uczniów matematycznie uzdolnionych
 8. Przygotowanie do matury z matematyki w roku 2017– praca w seminaryjnych grupach nauczycielskich
 9. Matematyczna jesień z PCEN Rzeszów, Oficyną Pazdro i Wydawnictwem Nowik
 10. Matura 2017 - matematyka - zadania dla uczniów i nauczycieli
 11. Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2017 roku
 12. Przedłużenie terminu zgłoszeń do próbnej matury z matematyki
 13. Laureaci XVI Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji
 14. Lista osób zakwalifikowanych do finału XVI Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji
 15. II Podkarpacki Sprawdzian Przedmaturalny z Matematyki
 16. Matematyczna Liga Zadań Maturalnych
 17. Konferencja przedmiotowo-metodyczna z matematyki
 18. Matura 2016 - matematyka - zadania dla uczniów i nauczycieli cz. 2
 19. XVI Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji
 20. Przygotowanie do nowej formuły matury z matematyki – praca w seminaryjnych grupach nauczycielskich

Więcej o koncepcji witryny

Witryna internetowa matematyka.pcen.pl powstała z myślą o nauczycielach matematyki województwa podkarpackiego jako platforma wymiany informacji i doświadczeń.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w redagowaniu serwisu!

Kontakt z nami | Zapraszamy

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

Telefon: 17 85 340 97 w. 34
Email: matematyka@pcen.pl

Nasza instytucja: www.pcen.pl