baner1_phone baner1_phone_landscape baner1_tablet baner1_main

Po co ludzie uczą się matematyki?
- Żeby uczyć matematyki innych

Hugo Steinhaus

baner5_phone baner5_phone_landscape baner5_tablet baner5_main

Być matematykiem to wielka odpowiedzialność

Stevo Todorcevic

baner7_phone baner7_phone_landscape baner7_tablet baner7_main

W matematyce nie ma drogi
specjalnie dla królów

Euklides

Aktualności

Zaproszenie do udziału w „IV Podkarpackim Sprawdzianie Przedmaturalnym z Matematyki”

Sz. P.
Dyrektorzy i Nauczyciele matematyki
szkół ponadgimnazjalnych


Szanowni Państwo!


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ponownie zaprasza Państwa uczniów do zmagań dających możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z matematyki w ramach „IV Podkarpackiego Sprawdzianu Przedmaturalnego z Matematyki” dla uczniów drugich klas liceów i trzecich klas techników.
Arkusze sprawdzianu zastały opracowane m.in. w oparciu o materiały powstałe w trakcie warsztatów powiatowych grup seminaryjnych nauczycieli matematyki pracujących pod przewodnictwem lokalnych liderów.

Sprawdzian proponujemy przeprowadzić 29 maja 2018 r. od godziny 9.00.

Arkusze „IV Podkarpackiego Sprawdzianu Przedmaturalnego z Matematyki” będą wzorowane na arkuszach maturalnych w formie obowiązującej od 2015 r.:

 • na poziomie podstawowym arkusz zawierał będzie zadania łącznie za 50 pkt – czas pracy 170 minut;
 • na poziomie rozszerzonym arkusz zawierał będzie zadania łącznie za 50 pkt – czas pracy 180 minut.

Szczegółowy zakres wiedzy matematycznej sprawdzanej podczas próbnej matury dołączony jest do niniejszego pisma.

Dyrektorów szkół oraz nauczycieli matematyki zainteresowanych przystąpieniem do „IV Podkarpackiego Sprawdzianu Przedmaturalnego z Matematyki” proszę o przesłanie (lub przefaksowanie na adres PCEN (ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, z dopiskiem próbna matura z matematyki) zgłoszenia zawierającego:

- imię i nazwisko oraz funkcję osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie próbnej matury,
- nazwę i adres szkoły oraz orientacyjną liczbę uczniów, którzy deklarują chęć przystąpienia do matury na każdym z poziomów,
- adres e-mailowy, pod który mają być wysłane pliki z arkuszem i modelem oceniania oraz odpowiedziami,
- pieczątkę szkoły i podpis jej dyrektora.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 maja 2018 r. Otrzymane zgłoszenia będą przez nas potwierdzane e-mailem.

Arkusze z zadaniami - pliki PDF lub DOCX - zostaną przesłane na podany adres e-mail 25 maja 2018 r. Model oceniania wyślemy pod te adresy w dniu przeprowadzenia sprawdzianu. Treści arkuszy są objęte tajemnicą do 8 czerwca 2018 r. (włącznie).

Szkoły uczestniczące w programie „Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2018 roku” zostaną zakwalifikowane do udziału w IV PSMzM automatycznie.

Z poważaniem
Koordynatorzy programu    
Adam Kawałek i Mariusz Kraus

Dyrektor PCEN            
Izabela Pyra

Więcej artykułów…

 1. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału XVIII PKM im. Leji
 2. Regulamin XVIII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji
 3. Zespoły samokształceniowe nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych
 4. Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2018 roku
 5. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród PKM
 6. III Podkarpacki Sprawdzian Przedmaturalny z Matematyki
 7. Laureaci i wyróżnieni XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji
 8. Lista osób zakwalifikowanych do finału PKM im. F. Leji
 9. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji
 10. Konferencja "Człowiek w świecie wartości"
 11. Liga Zadań Maturalnych z Matematyki w roku szk. 2016/17
 12. Regulamin XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji
 13. Rekrutacja do projektu wsparcia metodycznego nauczycieli oraz rozwoju uczniów matematycznie uzdolnionych
 14. Przygotowanie do matury z matematyki w roku 2017– praca w seminaryjnych grupach nauczycielskich
 15. Matematyczna jesień z PCEN Rzeszów, Oficyną Pazdro i Wydawnictwem Nowik
 16. Matura 2017 - matematyka - zadania dla uczniów i nauczycieli
 17. Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2017 roku
 18. Przedłużenie terminu zgłoszeń do próbnej matury z matematyki
 19. Laureaci XVI Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji
 20. Lista osób zakwalifikowanych do finału XVI Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji

Więcej o koncepcji witryny

Witryna internetowa matematyka.pcen.pl powstała z myślą o nauczycielach matematyki województwa podkarpackiego jako platforma wymiany informacji i doświadczeń.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w redagowaniu serwisu!

Kontakt z nami | Zapraszamy

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

Telefon: 17 85 340 97 w. 34
Email: matematyka@pcen.pl

Nasza instytucja: www.pcen.pl