baner1_phone baner1_phone_landscape baner1_tablet baner1_main

Po co ludzie uczą się matematyki?
- Żeby uczyć matematyki innych

Hugo Steinhaus

baner5_phone baner5_phone_landscape baner5_tablet baner5_main

Być matematykiem to wielka odpowiedzialność

Stevo Todorcevic

baner7_phone baner7_phone_landscape baner7_tablet baner7_main

W matematyce nie ma drogi
specjalnie dla królów

Euklides

Aktualności

Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2016 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele matematyki
szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego

Mamy przyjemność zaprosić szkoły ponadgimnazjalne naszego województwa do udziału w programie „Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2016 roku”.
W ramach programu proponujemy nauczycielom powtórki materiału rozłożone na trzy etapy – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
Przed rozpoczęciem każdego etapu udostępnimy uczniom i ich nauczycielom na stronie internetowej PCEN zestaw zadań, które pomogą w opanowaniu przypadających na dany etap umiejętności.
Na zakończenie danego etapu dostarczymy pocztą elektroniczną szkołom uczestniczącym w programie narzędzie umożliwiające sprawdzenie opanowania powtarzanych umiejętności. Ostatni ze sprawdzianów, obejmujący całość podstawy programowej, będzie miał charakter próbnej matury.

Pierwszy etap zakończy się 90 minutowym testem, który sugerujemy przeprowadzić 3 grudnia 2015 r., drugi ze sprawdzianów trwać będzie 120 minut i proponujemy go przeprowadzić 27 stycznia 2016 r., czas trwania trzeciego etapu będzie równy długości matury (170 minut – poziom podstawowy; 180 minut – poziom rozszerzony) i odbędzie się 17 marca 2016 r.
Każdy kolejny sprawdzian zawierać będzie również umiejętności z poprzednich etapów.

Czytaj więcej...

Więcej o koncepcji witryny

Witryna internetowa matematyka.pcen.pl powstała z myślą o nauczycielach matematyki województwa podkarpackiego jako platforma wymiany informacji i doświadczeń.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w redagowaniu serwisu!

Kontakt z nami | Zapraszamy

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

Telefon: 17 85 340 97 w. 34
Email: matematyka@pcen.pl

Nasza instytucja: www.pcen.pl