baner1_phone baner1_phone_landscape baner1_tablet baner1_main

Po co ludzie uczą się matematyki?
- Żeby uczyć matematyki innych

Hugo Steinhaus

baner5_phone baner5_phone_landscape baner5_tablet baner5_main

Być matematykiem to wielka odpowiedzialność

Stevo Todorcevic

baner7_phone baner7_phone_landscape baner7_tablet baner7_main

W matematyce nie ma drogi
specjalnie dla królów

Euklides

Aktualności

Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2018 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele matematyki
szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego

Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne naszego województwa do udziału w programie „Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2018 roku”. Program jest formą „rozwijającej się próbnej matury”.

W ramach programu proponujemy nauczycielom powtórki materiału rozłożone na dwa etapy – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.  Na stronie internetowej matematyka.pcen.pl zamieścimy zadania przydatne do powtórek.

Na zakończenie danego etapu, dostarczymy pocztą elektroniczną szkołom uczestniczącym w programie, narzędzie umożliwiające sprawdzenie opanowania powtarzanych umiejętności. Drugi ze sprawdzianów, obejmujący całość podstawy programowej, będzie miał charakter próbnej matury.

Pierwszy etap zakończy się 120 minutowym sprawdzianem, który odbędzie się 12 grudnia 2017 r.
Czas trwania drugiego sprawdzianu będzie równy długości matury (170 minut – poziom podstawowy; 180 minut – poziom rozszerzony) i odbędzie się 27 marca 2018 r.

Orientacyjny podział materiału na każdy z trzech etapów:

Etap Poziom Materiał Proponowany termin sprawdzianu
I Podstawowy Liczby i wyrażenia, równania i nierówności, funkcje (do kwadratowej włącznie), ciągi, geometria płaszczyzny, trygonometria. 12 grudnia 2017 r.
II Cały zakres podstawy programowej PP. 27 marca 2018 r.
I Rozszerzony Liczby, równania i nierówności, funkcje (do wielomianów), ciągi, granice ciągów, szeregi, planimetria i trygonometria. 12 grudnia 2017 r.
II Cały zakres podstawy programowej PP i PR. 27 marca 2018 r.

Dyrektorów szkół oraz nauczycieli matematyki zainteresowanych przystąpieniem do programu „Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2018 roku” proszę o przesłanie na adres PCEN zgłoszenia, na załączonym formularzu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 listopada 2017 r.  Wpłynięcie zgłoszenia będzie przez nas potwierdzane e-mailem.

Arkusze z zadaniami - pliki PDF - zostaną przesłane na podany adres e-mail trzy dni przed terminem przeprowadzenia pomiaru.

Model oceniania wyślemy do szkół następnego dnia po przeprowadzonym egzaminie.

W przygotowaniu znajdują się kolejne projekty związane z maturą z matematyki 2018 i 2019 r., o których informować będziemy później.
Będą nimi:

  • Sieć współpracy - Przygotowanie uczniów do matury – praca w seminaryjnych grupach nauczycielskich,
  • IV Podkarpacki Sprawdzian Przedmaturalny z Matematyki dla uczniów klas drugich liceum i trzecich technikum.

W imieniu liderów powiatowych        
Adam Kawałek i Mariusz Kraus – koordynatorzy

Dyrektor PCEN
Izabela Pyra

 

Więcej o koncepcji witryny

Witryna internetowa matematyka.pcen.pl powstała z myślą o nauczycielach matematyki województwa podkarpackiego jako platforma wymiany informacji i doświadczeń.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w redagowaniu serwisu!

Kontakt z nami | Zapraszamy

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

Telefon: 17 85 340 97 w. 34
Email: matematyka@pcen.pl

Nasza instytucja: www.pcen.pl