baner1_phone baner1_phone_landscape baner1_tablet baner1_main

Po co ludzie uczą się matematyki?
- Żeby uczyć matematyki innych

Hugo Steinhaus

baner5_phone baner5_phone_landscape baner5_tablet baner5_main

Być matematykiem to wielka odpowiedzialność

Stevo Todorcevic

baner7_phone baner7_phone_landscape baner7_tablet baner7_main

W matematyce nie ma drogi
specjalnie dla królów

Euklides

Aktualności

III Podkarpacki Sprawdzian Przedmaturalny z Matematyki

Rzeszów, 5 maja 2017 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele matematyki
szkół ponadgimnazjalnych

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ponownie zaprasza Państwa uczniów do zmagań dających możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z matematyki w ramach

„III Podkarpackiego Sprawdzianu Przedmaturalnego z Matematyki”

dla uczniów drugich klas liceów i trzecich klas techników.

Arkusze sprawdzianu będą opracowane m.in. w oparciu o materiały powstałe w trakcie warsztatów powiatowych grup seminaryjnych nauczycieli matematyki pracujących pod przewodnictwem lokalnych liderów.

Sprawdzian proponujemy przeprowadzić 30 maja 2017 r. od godziny 9.00.

Arkusze „III Podkarpackiego sprawdzianu przedmaturalnego z matematyki” będą wzorowane na arkuszach maturalnych w formie obowiązującej od 2015 r.:

  • na poziomie podstawowym arkusz zawierał będzie zadania łącznie za 50 pkt – czas pracy 170 minut;
  • na poziomie rozszerzonym arkusz zawierał będzie zadania łącznie za 50 pkt – czas pracy 180 minut.

Szczegółowy zakres wiedzy matematycznej sprawdzanej podczas próbnej matury dołączony jest do niniejszego pisma.

Dyrektorów szkół oraz nauczycieli matematyki zainteresowanych przystąpieniem do „III Podkarpackiego sprawdzianu przedmaturalnego z matematyki” proszę o przesłanie (lub przefaksowanie na adres PCEN (ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, fax 17 853 46 82 z dopiskiem „próbna matura z matematyki”) zgłoszenia zawierającego:

  • imię i nazwisko oraz funkcję osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie próbnej matury,
  • nazwę i adres szkoły oraz orientacyjną liczbę uczniów, którzy deklarują chęć przystąpienia do matury na każdym z poziomów,
  • adres e-mailowy, pod który mają być wysłane pliki z arkuszem i modelem oceniania oraz odpowiedziami,
  • pieczątkę szkoły i podpis jej dyrektora.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 maja 2017 r.

Otrzymane zgłoszenia będą przez nas potwierdzane e-mailem.

Arkusze z zadaniami - pliki PDF lub DOCX - zostaną przesłane na podany adres
e-mail 26 maja 2017 r. Model oceniania wyślemy pod te adresy w dniu przeprowadzenia sprawdzianu.

Treści arkuszy są objęte tajemnicą do 6 czerwca 2017 r. (włącznie).

Z poważaniem,

Koordynatorzy programu
Adam Kawałek i Mariusz Kraus

p.o. Dyrektor PCEN
Tomasz Wilusz

 

Więcej o koncepcji witryny

Witryna internetowa matematyka.pcen.pl powstała z myślą o nauczycielach matematyki województwa podkarpackiego jako platforma wymiany informacji i doświadczeń.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w redagowaniu serwisu!

Kontakt z nami | Zapraszamy

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

Telefon: 17 85 340 97 w. 34
Email: matematyka@pcen.pl

Nasza instytucja: www.pcen.pl