baner1_phone baner1_phone_landscape baner1_tablet baner1_main

Po co ludzie uczą się matematyki?
- Żeby uczyć matematyki innych

Hugo Steinhaus

baner5_phone baner5_phone_landscape baner5_tablet baner5_main

Być matematykiem to wielka odpowiedzialność

Stevo Todorcevic

baner7_phone baner7_phone_landscape baner7_tablet baner7_main

W matematyce nie ma drogi
specjalnie dla królów

Euklides

Aktualności

Konferencja "Człowiek w świecie wartości"

Szanowni Państwo

Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017, znajduje się pedagogiczne wskazanie: Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
Pytanie - Jak wychowywać? motywuje nas do zastanawiania się nad jakością procesu przekazywania wartości. Wychowywanie nie może pomijać aspektów aksjologicznych, drogowskazów, określonych standardów ludzkich myśli i zachowań, które definiują tożsamość człowieka i umożliwiają jego integralny rozwój. Odkryć sens wychowania, to odnaleźć najlepszą inwestycję w człowieka.

Bez wartości trudno kształtować jakąkolwiek postawę. Człowiek gubi wówczas samego siebie, a w konsekwencji nie wie, kim tak naprawdę jest. Ministerialne stanowisko w tej sprawie, przypomina różnym środowiskom o trudzie i potrzebie wychowania do wartości. Jedną z podejmowanych inicjatyw jest niniejsza konferencja naukowa, organizowana w Rzeszowie pod hasłem: „Człowiek w świecie wartości”.  Akademickiej refleksji towarzyszą praktyczne przykłady kierowania się chrześcijańskim systemem wartości w życiu osobistym i zawodowym. Całość służy wsparciu pedagogicznych działań na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska wychowawczego wśród młodzieży z terenu województwa podkarpackiego.

Do kogo kierowana jest konferencja? Przede wszystkim do: rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców, studentów, pedagogów i psychologów; członków stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży, wychowania i rodziny.

Konferencja wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Program konferencji znajduje się na plakacie w załączniku.
Organizatorzy

Konferencja 21.02.2017 1

Więcej o koncepcji witryny

Witryna internetowa matematyka.pcen.pl powstała z myślą o nauczycielach matematyki województwa podkarpackiego jako platforma wymiany informacji i doświadczeń.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w redagowaniu serwisu!

Kontakt z nami | Zapraszamy

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

Telefon: 17 85 340 97 w. 34
Email: matematyka@pcen.pl

Nasza instytucja: www.pcen.pl