baner1_phone baner1_phone_landscape baner1_tablet baner1_main

Po co ludzie uczą się matematyki?
- Żeby uczyć matematyki innych

Hugo Steinhaus

baner5_phone baner5_phone_landscape baner5_tablet baner5_main

Być matematykiem to wielka odpowiedzialność

Stevo Todorcevic

baner7_phone baner7_phone_landscape baner7_tablet baner7_main

W matematyce nie ma drogi
specjalnie dla królów

Euklides

Aktualności

Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2017 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy  i Nauczyciele matematyki
szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego

Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne naszego województwa do udziału w programie „Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2017 roku”. Program jest formą „rozwijającej się próbnej matury”.

W ramach programu proponujemy nauczycielom powtórki materiału rozłożone na trzy etapy – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
Przed rozpoczęciem każdego etapu udostępnimy uczniom i ich nauczycielom na stronie internetowej PCEN zestaw zadań, które pomogą w opanowaniu przypadających na dany etap umiejętności.  Zestawy te będą miały charakter jedynie przykładowy.

Na zakończenie danego etapu dostarczymy pocztą elektroniczną szkołom uczestniczącym w programie narzędzie umożliwiające sprawdzenie opanowania powtarzanych umiejętności. Ostatni ze sprawdzianów, obejmujący całość podstawy programowej, będzie miał charakter próbnej matury.
Pierwszy etap zakończy się 90 minutowym testem, który sugerujemy przeprowadzić 2 grudnia 2016 r., drugi ze sprawdzianów trwać będzie 120 minut i proponujemy go przeprowadzić 2 lutego 2017 r., czas trwania trzeciego etapu będzie równy długości matury (170 minut – poziom podstawowy; 180 minut – poziom rozszerzony) i odbędzie się 22 marca 2017 r.

Każdy kolejny sprawdzian zawierać będzie również umiejętności z poprzednich etapów.

Orientacyjny podział materiału na każdy z trzech etapów:

 

Etap Poziom Materiał Proponowany termin sprawdzianu Termin zamieszczenia materiałów ułatwiających powtórzenie wiadomości
I Podstawowy Liczby i wyrażenia, równania i nierówności, funkcje (do kwadratowej włącznie) 2 grudnia 2016 r. 24 października 2016 r.
II Ciągi, geometria płaszczyzny, trygonometria, geometria analityczna 2 lutego 2017 r. 12 grudnia 2016 r.
III

Prawdopodobieństwo, geometria przestrzeni

22 marca 2017 r. 30 stycznia 2017 r.
I Rozszerzony Liczby, równania i nierówności, funkcje (do wielomianów), ciągi 2 grudnia 2016 r. 24 października 2016 r.
II Planimetria i trygonometria, pochodna, szeregi, geometria analityczna (okrąg i styczna) 2 lutego 2017 r. 12 grudnia 2016 r.
III Logarytm i funkcja wykładnicza, prawdopodobieństwo, geometria przestrzenna 22 marca 2017 r. 30 stycznia 2017 r.


Dyrektorów szkół oraz nauczycieli matematyki zainteresowanych przystąpieniem do programu „Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2017 roku” proszę o przesłanie na adres PCEN zgłoszenia na załączonym formularzu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 listopada 2016 r. Wpłynięcie zgłoszenia będzie przez nas potwierdzane e-mailem.

Arkusze z zadaniami - pliki PDF - zostaną przesłane na podany adres  e-mail trzy dni przed terminem przeprowadzenia pomiaru.

Model oceniania wyślemy pod te adresy następnego dnia po przeprowadzonym egzaminie.
W przygotowaniu znajdują się kolejne projekty związane z Maturą z matematyki 2017 i 2018 r., o których informować będziemy później. Będą nimi:

  • Sieć współpracy - Przygotowanie uczniów do matury – praca w seminaryjnych grupach nauczycielskich
  • III Podkarpacki Sprawdzian Przedmaturalny z Matematyki dla uczniów klas drugich liceum i trzecich technikum
  • Matematyczna Liga Zadań Maturalnych – konkurs szkolny i międzyszkolny dla uczniów zdających maturę na poziomie rozszerzonym

W imieniu liderów powiatowych

Dyrektor PCEN
Piotr Pilch

Adam Kawałek i Mariusz Kraus – koordynatorzy

 

Więcej o koncepcji witryny

Witryna internetowa matematyka.pcen.pl powstała z myślą o nauczycielach matematyki województwa podkarpackiego jako platforma wymiany informacji i doświadczeń.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w redagowaniu serwisu!

Kontakt z nami | Zapraszamy

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

Telefon: 17 85 340 97 w. 34
Email: matematyka@pcen.pl

Nasza instytucja: www.pcen.pl